เลือกซื้อ คอนโดอย่างไรให้คุ้มค่า

คอนโด เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อเป็นที่อาศัยส่วนตัวหรือจะเป็นการซื้อเพื่อการลงทุน ซึ่งไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ประเภทใดก็ตาม ในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้จะต้องพิจารณาองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้านดังต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วน

  • ความน่าเชื่อถือของโครงการ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการนำมาเป็นองค์ประกอบและการตัดสินใจซื้อคอนโด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจองหรือการผ่อนดาวน์คอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ผู้ซื้อควรทำการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโครงการ ควรเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป มีตัวอย่างห้องให้ชม มีสัญญาซื้อขาย สัญญาผ่อนดาวน์ และสัญญาการจองที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างเช่น คอนโดสร้างไม่เสร็จ ต้องเสียเงินจองหรือเงินผ่อนไปโดยเปล่าประโยชน์

  • ทำเลที่ตั้ง สาเหตุที่หลายคนเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทนี้ก็เนื่องจากต้องการที่อยู่อาศัยที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางไปทำงาน หรือการเดินทางไปยังสถานศึกษา เพราะฉะนั้นเรื่องทำเลที่ตั้งจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องอยู่ในทำเลที่สะดวกสำหรับการเดินทาง อย่างเช่น ใกล้รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ใกล้ทางด่วน ใกล้ป้ายรถเมล์ เป็นต้น รวมถึงควรเป็นทำลที่อยู่ใกล้ย่าน และสถานที่ที่ต้องการอย่างเช่น อยู่ใกล้ย่านทำงาน มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า สามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้สะดวก เป็นต้น ซึ่งก็แน่นอนว่าคอนโดที่อยู่ในทำเลเหล่านี้ย่อมมีราคาสูงเป็นธรรมดา

  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและสิ่งอำนวยความสะดวก ค่าส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายที่เจ้าของคอนโดต้องรับผิดชอบในระยะยาว เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจตกลงซื้อ ต้องถามรายละเอียดในส่วนนี้ให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการคิดค่าใช้จ่ายส่วนกลางซึ่งเป็นราคาต่อตารางเมตร ว่าเป็นราคาที่สูงเกินความจำเป็นหรือไม่ และในอนาคตจะมีการขึ้นค่าส่วนกลางหรือไม่อย่างไร รวมถึงเรื่องที่จอดรถก็เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง ว่าคอนโดมีที่จอดรถให้หรือไม่ หรือต้องมีการจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับจอดรถเพิ่มเติม

  • การปล่อยเช่า หรือขายต่อในอนาคต จริงอยู่ว่าเริ่มแรกหลายคนคงจะต้องการที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นที่พัก แต่ทั้งนี้ก็อย่าลืมคำนึงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ว่าผู้ซื้ออาจจะต้องมีการย้ายที่อยู่อาศัย เปลี่ยนงาน เรียนจบ ก็ต้องเลือกทำเลที่ตั้ง และคอนโดที่มีโอกาสสำหรับการปล่อยเช่าหรือการขายต่อได้ในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างรายได้หรือเป็นสินทรัพย์ที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนได้

หากคุณใช้องค์ประกอบที่เรานำมาฝากกันมาเป็นส่วนในการตัดสินใจซื้อคอนโด รับรองว่าคุณจะได้คอนโดที่มีความคุ้มค่า สมราคา และสะดวกสบาย เหมาะทั้งสำหรับการเป็นที่อยู่อาศัยและการสร้างรายได้แบบ Passive Income ในอนาคต